O projektu

3d-visualizace

Co je to JHR?

JHR (Jules Horowitz Reaktor) je mezinárodní projekt koncepce a výstavby nového vysoce výkonného jaderného reaktoru pro výzkum v oblasti materiálů a jaderného paliva o výkonu 100 MW. Výstavbu JHR zajišťuje mezinárodní konsorcium zahrnující výzkumné instituce a velké průmyslové organizace z Francie, Belgie, Finska, Španělska, Švédska, Japonska, Indie a České republiky. Garantem a koordinátorem české dodávky je ÚJV Řež, a. s., realizaci zajišťuje dceřiná společnost Centrum výzkumu Řež s.r.o. (CVR).


Kde se JHR nachází?

Cadarache, Francie


Česká republika a JHR

Česká republika (ČR) se podílela na přípravné fázi již od jejího zrodu a nyní se dále podílí i na stavbě JHR. Zástupce ČR, Ústav jaderného výzkumu Řež, a.s. (ÚJV), podepsal zakládající konsorciální smlouvu v roce 2007. Projekt JHR je součástí jak ESFRI Roadmap, tak i Cestovní mapy ČR velkých infrastruktur pro výzkum experimentální vývoj a inovace. Díky tomu a díky dobré pověsti výzkumných pracovníků a konstruktérů ÚJV a později Centra výzkumu Řež s.r.o. (CVŘ) získala Česká Republika možnost dodat do stavební fáze JHR jeho důležitou součást, a to tzv. horké komory. Výměnou za dodávku horkých komor získala ČR přístup k výzkumné měřící kapacitě 3 % JHR


parametry-jhr


Co jsou horké komory?

V horkých komorách se připravují vzorky určené k ozařování a dále jsou v nich po ozáření vzorky hodnoceny nebo posílány k dalšímu měření. V komorách se bude pracovat také s celými ozařovacími sondami, a proto jsou komory vysoké 10 metrů. Dodávka horkých komor je tzv. in-kind dodávka, což znamená, že součásti komor jsou stavěny v ČR, a poté montovány v Cadarache do vlastní stavby JHR.


Přínos JHR

Většina výzkumných reaktorů, které jsou v současné době v Evropské unii (EU) v provozu, bude po roce 2020 postupně z provozu vyřazována z důvodu jejich stárnutí (např. výzkumné reaktory v Řeži budou odstavovány kolem roku 2027). JHR převezme výzkumné úkoly, které jsou na nich nyní řešeny. Pro udržitelný a bezpečný provoz jaderných elektráren je takový přechod naprosto nutný. Bezpečnost a dostatek dodávek elektrické energie z jaderných zdrojů v ČR i celé EU bude záviset také na postupném přechodu na JHR, a to s využitím všech vzájemně se doplňujících existujících evropských výzkumných reaktorů.

To znamená, že po roce 2030 bude JHR unikátním zařízením v celé EU.

JHR umožní výzkum materiálů za podmínek, které se blíží těm v energetických reaktorech, umožní urychlení modelování degradace materiálů za operačních podmínek a hodnocení vlastností konce životního cyklu celých zařízení i komponent. Zařízení JHR vztahující se k testování paliva umožní zvýšit bezpečnost využití paliva včetně modelování chování paliva a materiálů za normálních a havarijních podmínek. Dále JHR umožní výzkum materiálů pro GEN IV. reaktory i částečně pro fúzní reaktory.

Společenský dopad výzkumného reaktoru JHR není pouze v nezastupitelnosti výzkumu v něm prováděném pro bezpečnost provozu energetických reaktorů a tím zabezpečení dostatečné produkce elektrické energie v ČR a v EU vůbec, ale také v jeho příspěvku k výzkumu a vývoji.


jhr_2016-04


 Open Access

Velká výzkumná infrastruktura Jules Horowitz Reactor je ve výstavbě. Předpoklad dokončení je v roce 2021 a bude řízena dle pravidel francouzské strany.
 

V současné době, vzhledem k tomu, že infrastruktura je ve fázi výstavby, není nabízen Open Access přístupu k infrastruktuře. Po jejím dokončení bude zahájen proces OA dle pravidel CVŘ tak jak je popsán na stránkách http://access.cvrez.cz