ÚNOR 2017 – Aktuality ze stavby – Začátek opláštění horkých komor


–  Všechny přípravné práce na modulech jsou hotové

–  Výroba a příprava plechů na staveništi je v plném proudu

–  První nerezové plechy opláštění byly přibodovány na stěny komor v úrovni 3


 

Nerezové opláštění horkých komor, které zajistí hermetičnost vnitřního prostoru komor, začalo připevněním několika prvních plechů na stěny komor ve 3. úrovni. Opláštění se skládá z několika set kusů na míru vyřezávaných nerezových plechů, které budou navařeny na zabetonované ocelové moduly. Samotnému začátku přivařování plechů předcházely dlouhé přípravné práce, trvající 3 měsíce.

Přípravné práce zahrnovaly montáž a instalaci provizorních zařízení, jako jsou ventilace, nízkonapěťové rozvody osvětlení, rozvody argonu a stavbu lešení podle přísných francouzských bezpečnostních norem. Dále bylo potřeba postavit výrobní dílnu na přípravu plechů a vybavit ji potřebnými výrobními prostředky. Nejdelším úkolem byla příprava ocelových modulů zalitých v betonu. Ty bylo potřeba důkladně očistit od zbytků betonu a hlavně od provizorního nátěru, který chránil celou ocelovou konstrukci před korozí po dobu jejího vystavení vnějším klimatickým podmínkám. Tento nátěr by nyní bránil provedení kvalitních svarů. Pásnice z nerezové oceli, na které budou navařeny samotné plechy a které byly přivařeny na moduly už při jejich výrobě, musely být očištěny, zkontrolovány a případně opraveny a doplněny o chybějící díly.

Na základě měření bylo možné vyřezat plechy a dopravit je na stavbu. Tyto plechy jsou pouze polotovary a musí projít několika dalšími operacemi předtím, než budou tvořit opláštění horkých komor. Tyto operace jsou vyjmenovány níže.

Výroba plechů na stavbě:

  1. Dořezávání podle potřeby
  2. Úkosování hran
  3. Leštění na požadovanou drsnost
  4. Vizuální a kapilární kontrola úkosů
  5. Pasivace
  6. Balení a doprava na místo montáže

Plechy jsou následně dopraveny na požadovanou úroveň pomocí vakuového manipulátoru a přivařeny několika bodovými svary. Až poté je možné provést několik vrstev kontinuálního svaru po celém obvodu plechu. Předepsané kontroly svarů zahrnují vizuální, vakuovou a kapilární metodu.