Aktuality

VESELÉ VÁNOCE A ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK 2021 PŘEJE TÝM JHR!

JHR Governing Board 2020

Dne 3.11.2020 proběhl 13. Governing Board JHR, který byl z důvodu pandemie COVID-19 přesunut ze standartního červnového termínu na listopadový. Bohužel i tento listopadový termín nemohl být uskutečněn v Cadarache, ale proběhl formou videokonference. Ing. Petr Březina za CVŘ prezentoval aktuální postup prací

Zakázka jeřábů pro horké komory na JHR

Zakázka jeřábů pro horké komory na JHR v Cadarache ve Francii pokračuje. Tato zakázka je nejvýznamnější dodávkou CVŘ pro JHR co do finančního objemu tak co do náročnosti na design a realizaci. CVŘ svým důkladným dozorem nad realizací této zakázky zajistilo

Úspěšné testování teplostně-vlhkostních cyklů snímače Petercem G6648-B-800

CVŘ se společně s CEA dohodlo na provedení teplotně vlhkostních cyklů mikrospínače Petercem G6648-B-800, který je použit například jako snímač přetížení v dodávce prototypových jeřábů umístněných uvnitř horkých komor. Tento test byl proveden za účelem prokázání, zda-li mikrospínač může být

VESELÉ VÁNOCE A ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK 2020 PŘEJE TÝM JHR!

Cena za bezpečnost práce na stavbě JHR

Cenu za dodržování bezpečnosti práce na stavbě výzkumného reaktoru Julese Horowitze v Cadarache ve druhém čtvrtletí roku 2019 získalo Centrum výzkumu Řež spolu se svým subdodavatelem, společností CHEMCOMEX Praha. Trophée Sécurité – Chantier RJH Cadarache (Cena za bezpečnost práce na

Montáž jednokolejného kladkostroje

V průběhu roku 2019 byl před malé komory namontován jednokolejný kladkostroj o nosnosti 17,5 t. Tento jeřáb bude hrát roli především při montáži zbývajících dílů horkých komor. Jeden z jeho hlavních úkolů je vyzvednout 1,2 m tlusté průzory z olovnatého

JHR brožura za rok 2018

Na základě rozhodnutí z předešlého zasedání Governing board JHR Vám rádi dáváme k nahlédnutí brožuru JHR 2018.   JHR Brochure 2018

Stav Projektu JHR na konci roku 2018

Stavba horkých komor (in kind příspěvku JHR-CZ) je cca z 80% hotova. V průběhu roku 2018 se nám podařilo úspěšně dokončit opláštění všech komor (4 velkých a 3 malých). Biologické stínící dveře v kanálech, u kterých jsme se potýkali s technickými problémy při

Opláštění drží – CVŘ slaví další úspěch

Na začátku září proběhla na stavbě JHR v Cadarache zkouška těsnosti první komory (ECA). CVŘ před provedením neměla přesné indikace o možných výsledcích zkoušek, její výsledky však mohly ovlivnit harmonogram a další návazné práce v komorách. Původní předpoklad negativního výsledku se nepotvrdil