Aktuality

VESELÉ VÁNOCE A ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK 2017

VESELÉ VÁNOCE A ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK 2017 PŘEJE TÝM JHR!

PROSINEC 2016 – Design jeřábů dokončen

K výraznému posunu došlo v rámci dodávky takzvaných "velkých jeřábů". Pod vedením Bc. Vladislava Bendy byl úspěšně splněn ve smluvním termínu první milník smlouvy. Dne 16.12.2016 předala společnost NUVIA a.s. design 9-ti jeřábů včetně související dokumentace.

ŘÍJEN – PROSINEC 2016 – Novinky ze stavby

V průběhů měsíců října až prosince 2016 proběhla přebírka velkých komor od dodavatele stavební části po odbednění stropů a následná příprava staveniště- stavba lešení, instalace ventilace, nízkonapěťového rozvodu elektřiny a rozvodu technického plynu a přípravné práce před montáží nerezového opláštění horkých

LISTOPAD 2016 – Předání designu pro společnost CEGELEC

V listopadu 2016 byl dokončen významný milník v rámci celého projektu horkých komor reaktoru Julia Horowitze. Konstrukční tým pod vedením Ing. M. Vaňkáta předal 15.11.2016 design zpracovaný pro dodavatele Cegelec (C11). Jedná se o design několika desítek prototypových zařízení. S

SRPEN – ŘÍJEN 2016 – Montáž otočných a posuvných dveří

V srpnu roku 2016 proběhla montáž prvních dvou otočných dveří včetně pantů. Montáž se obešla bez závažnějších problémů.  V průběhu měsíců září až října 2016 byly namontovány zbývající otočné dveře včetně pantů, horních a spodních kolejnic. Dále byly osazeny čtyři posuvné dveře propojující malé komory s velkými. Bylo

KVĚTEN – ČERVEN 2016 – Novinky ze stavby

V rozmezí května až června 2016 proběhla montáž podkladních vyrovnávacích desek pod spodní kolejnicí posuvných dveří a rámů nafukovacího těsnění pro posuvné dveře – Fáze 0 montáže posuvných dveří. Dále byla realizována montáž stínění podlah malých komor a podlahových rámů a montáž nerezových

BŘEZEN – DUBEN 2016 – Novinky ze stavby

V březnu a dubnu roku 2016 proběhla kontrola modulů po zalití betonem a navaření ocelového U profilu na moduly, který slouží jako podpora pro horní kolejnici posuvných dveří – Fáze 0 montáže posuvných dveří.

LEDEN 2016 – Vyskládání olověných cihel biologického stínění

Vyskládání 12 tun olověných cihel do modulů biologického stínění (tzv. T-shapes) v přívodních kanálech z reaktoru do velkých komor – součást fáze 1 montáže P+0.