Cena za bezpečnost práce na stavbě JHR


Cenu za dodržování bezpečnosti práce na stavbě výzkumného reaktoru Julese Horowitze v Cadarache ve druhém čtvrtletí roku 2019 získalo Centrum výzkumu Řež spolu se svým subdodavatelem, společností CHEMCOMEX Praha.


Trophée Sécurité – Chantier RJH Cadarache (Cena za bezpečnost práce na stavbě JHR) je udělována firmě, jejíž zaměstnanci dbají na dodržování bezpečnostních předpisů a která má proaktivní a inovativní přístup v předcházení úrazů.


Cenu udělují každé čtvrtletí společnosti CEA a TA.


Cena byla udělena jako povzbuzení k pokračování v bezpečnému přístupu, který byl následně prokázán m.j.v průběhu montáže Jeřábu jednokolejky.