ČERVEN 2017 – Aktuality ze stavby – montáž opáštění

Práce na opláštění horkých komor pokračují podle harmonogramu. Dokončení hlavní části opláštění je naplánováno na konec roku 2017.

V současné době byla dokončena maketa části opláštění ve skutečné velikosti, která umožňuje přípravu a ověření proveditelnosti montáže fabionů z nerezové oceli. (zaoblené hrany a rohy vnitřního povrchu komor).