Design

Design

Společnost Centrum výzkumu Řež je dodavatelem kompletní projektové dokumentace horkých komor včetně veškerého vybavení pro provoz. Dokumentace je zpracována od základního až po detailní design. V konstrukční fázi projektu jsou zpracovávány 3D modely v programu CATIA, z nich se vytváří výkresová dokumentace, podle níž se vyrábí jednotlivá zařízení. Součástí dodávky jsou také výpočtové zprávy (seismické, biologické ochrany, pevnostní, atp.), dodávka projektu Elektro a SKŘ, rozvodů médií a jejich příslušných schémat. Veškerá dokumentace týkající se designu podléhá akceptačnímu procesu stavitele, firmy AREVA TA

Prostředí horkých komor musí zohledňovat specifické požadavky v oblasti biologické ochrany (dynamický a statický kontejnment, biologické stínění), seismicity a dalších bezpečnostních funkcí. Především z důvodu vysoké radiace uvnitř horkých komor podléhá design horkých komor mnoha specifickým požadavkům. Jedním z nejdůležitějších je požadavek, že veškeré vybavení uvnitř horkých komor musí být dálkově manipulovatelné, tj. obslužné bez přímého zásahu operátora. Tento požadavek si vyžádal specifický návrh veškerého vybavení jako je použití neztratitelných šroubů, výměnných komponent, atp. V rámci designu je řešeno také rozhraní s jinými dodavateli, např. rozhraní s dodavateli dálkových kopírovacích manipulátorů, kde je řešen dosah jednotlivých manipulátorů na vybavení pro provoz horkých komor, které je dodávkou CVŘ.

Ověření funkce designu se provádí zkouškami ve výrobě (FAT = factory acceptance test) a zkouškami na stavbě (SAT = site acceptance test) v rámci kterých je každé zařízení podrobováno mechanickým zkouškám.

Po dokončení horkých komor bude předána francouzské straně dokumentace skutečného provedení společně s dalšími dokumenty prokazujícími shodu mezi zadáním a skutečným provedením horkých komor.

hot-cells-general-002