Využití a výstupy výzkumné infrastruktury

Využití a výstupy výzkumné infrastruktury

Využití a výstupy výzkumné infrastruktury včetně významu pro vývoj nových technologií


JHR bude díky svému designu nabízet následující možnosti měření:


Palivo:

 • výběr a charakterizace nových druhů paliv,
 • scénáře pro testování paliva pod vlivem přechodových procesů spojených se změnou výkonu,
 • hodnocení paliva za normálních, abnormálních a havarijních stavů, zvláště s ohledem na požadavky bezpečnosti post – Fukušima.

Materiály:

 • koroze pokrytí paliva s ohledem na zvýšení vyhoření a vyšší dávky na pokrytí a konstrukční materiály.

Lékařské aplikace:

 • radioizotopy pro diagnostiku a terapii.

Nakládání s radioaktivními odpady:

 • výzkum v oblasti transmutace aktinidů.

Fúze:

 • ozařovací testy.

Jiné:

 • výzkum v oblasti instrumentace a přístrojů (ověřování odolnosti přístrojů využívaných ve vesmíru a dalších extrémních podmínkách.

Technologické příležitosti pro české uživatele JHR:

 • Provozovatelé elektráren mají zájem o zvýšení míry vyhoření paliva; snížit možnost poškození paliva a připravit se na nové požadavky, které mohou vzniknout na zvýšenou bezpečnost na základě nároků regulátorů. To znamená chování a zvýšení odolnosti v podmínkách nadprojektových havárií (LOCA, RIA, produkce plynů). JHR bude provozován s vysokým tokem tepelných neutronů, který umožní dosažení výkonu 600 W/cm v reflektoru při použití 1% obohacení paliva.
 • Provozovatelé mohou požadovat nezávislé hodnocení paliva jako způsob bezpečnějšího a efektivnějšího provozu jaderných zařízení.
 • S ohledem na současné požadavky průmyslu JHR poskytne moderní experimentální kapacity pro výzkum s ohledem na podporu stávajících reaktorů (GEN II., III.) a výzkumu budoucích systémů (GEN IV. a fúze) a také medicínské aplikace.

Tím vznikne silná podpora pro český průmysl i výzkumnou komunitu převážně v oblasti:

 • Bezpečnějšího provozu jaderných I nejaderných elektráren.
 • Výzkum v oblasti fúze.
 • Výzkum v oblasti elektronických zařízení používaných například v hybridních automobilech nebo v rámci systémů řízení elektráren.