Přínos JHR pro Českou Republiku

Přínos JHR pro Českou Republiku

jhr-popis


Jak ve fázi přípravy, tak ve fázi výstavby jsou čeští výzkumní pracovníci přítomni v pracovních skupinách pro tvorbu výzkumných témat pro budoucí výzkum JHR. V roce 2014 předsedal mladý český výzkumný pracovník pracovní skupině JHR na přípravu priorit výzkumu paliva a jiný byl členem pracovní skupiny pro přípravu priorit výzkumu materiálů. Takováto účast uvádí mladé výzkumné pracovníky do mezinárodní komunity se všemi benefity, jaké taková přítomnost obnáší. Příkladem dopadů je pozvánka do konsorcií v programu EURATOM.

Ve fázi výstavby má účast ČR v JHR význam pro český průmysl, který může vstoupit do soutěží o veřejné zakázky na jednotlivé součásti horkých komor, čímž JHR přispívá ke konkurenceschopnosti českých firem.

Ve fázi provozní bude mít účast ČR v této výzkumné infrastruktuře dopady na excelenci prováděného výzkumu na reaktoru, což ovlivní úroveň znalostí a kvality výzkumu prováděného v ČR obecně.

České jaderné elektrárny budou mít přístup k výsledkům výzkumu využitelného pro efektivní a bezpečný chod svých zařízení. Výzkumné organizace, které se výzkumu v rámci přístupu k infrastruktuře zúčastní, budou mít možnost vstoupit do mezinárodní komunity jak výzkumných organizací, tak vlastníků elektráren, a pokud se osvědčí jako spolehlivý a kvalitní partner, získávat zakázky na smluvní výzkum od mezinárodního energetického průmyslu.

Vzhledem k tomu, že kromě výzkumu bude v rámci provozu JHR probíhat také školení studentů a doktorandů, bude mít JHR vliv na srovnatelnost úrovně českého vysokoškolského vzdělávání v jaderné energetice s celosvětovou úrovní.

K českému národnímu programu bude umožněn přístup na základě předkládání návrhů kteroukoli výzkumnou organizací z ČR do veřejně otevřené výzvy (na webu CVŘ, ERA portálu apod.).