Opláštění drží – CVŘ slaví další úspěch

Na začátku září proběhla na stavbě JHR v Cadarache zkouška těsnosti první komory (ECA). CVŘ před provedením neměla přesné indikace o možných výsledcích zkoušek, její výsledky však mohly ovlivnit harmonogram a další návazné práce v komorách. Původní předpoklad negativního výsledku se nepotvrdil a výsledkem bylo, že komora ECA je těsná. Potvrdilo se tedy, že koncepce horkých komor a opláštění je správná. V listopadu tohoto roku budou probíhat zkoušky dalších komor a předpokládáme, že výsledky budou rovněž pozitivní.