Stav Projektu JHR na konci roku 2018

Stavba horkých komor (in kind příspěvku JHR-CZ) je cca z 80% hotova. V průběhu roku 2018 se nám podařilo úspěšně dokončit opláštění všech komor (4 velkých a 3 malých). Biologické stínící dveře v kanálech, u kterých jsme se potýkali s technickými problémy při montáži dodatečného stínění se nám podařilo vyřešit. Začátkem roku 2019 budou práce pokračovat na elektrickém zapojení a zkouškách SAT (site acceptance tests).  Některé vybavení (např. jednokolejka – 12t jeřáb, malé obslužné jeřáby nacházející se v zónách před komorami, pracovní plochy komor, …) které je součástí in-kind dodávky nemohlo být nainstalovánu z důvodu souběhu prací s jinými dodavateli nebo z důvodu stavební nepřipravenosti, proto montáže tohoto vybavení budou pokračovat v roce 2019.

Stínící otočné a posuvné dveře byly dokončeny i přes to, že zákazník (CEA) na posledních chvíli změnil typ dodatečného stínícího materiálu. V prosince se začalo pracovat na el. oživení dveří. Předpokládáme, že v 1. Q 2019 by měly být dveře dokončeny a zahájeny zkoušky SAT (jak funkční – mechanické tak i těsností).

Speciální prototypové podvěsné jeřáby, které se v současné době vyrábějí a na prvních z nich probíhají zkoušky FAT (factory acceptance test) by se měli v případě úspěšných zkoušek začít montovat v 1. Q 2019 na stavbě v Cadarache. Tyto montáže budou pokračovat v průběhu roku 2019. Další velmi důležitá část projektu je průvodní dokumentace (skutečného provedení, průkazu spolehlivosti, kvalifikace,….) aby komory mohly být schváleny ASN (Autorité de sûreté nucléaire, francouzský jaderný dozor). Na této dokumentační části se bude nadále pracovat až do kompletního předání horkých komor CEA.