Stavba

Stavba

Stavba v roce 2016

Stavba reaktoru v roce 2016


Projekt JHR se nachází ve výzkumném centru jaderných technologií Cadarache na jihu Francie v departmentu Bouches-du-Rhône. Tento areál o rozloze 1600 hektarů zaměstnává na 4500 lidí a se svými 21 jadernými zařízeními patří k jedněm z největších v Evropě.

            Stavba projektu JHR začala v roce 2007 odstřelem horniny a zemními pracemi. V roce 2009 proběhla první betonáž základů a antiseizmických ložisek pod reaktorovou halou. CVŘ se zapojilo do stavebních prací v srpnu 2012 montáží spodních modulů velkých komor. Po zalití těchto modulů betonem byly postupně namontovány v několika etapách všechny moduly, až bylo dosaženo konečné výškové úrovně. Následovala instalace všech otočných a posuvných dveří a zabetonování stropů. V současné době (listopad 2016) probíhají práce na nerezovém opláštění velkých komor.

Role CVŘ přímo na stavbě je koordinace dodávek vyrobených dílů, jejich bezproblémová a přesná montáž, inspekce prací a komunikace s AREVA a dalšími dodavateli na stavbě. 


Stavba reaktoru v roce 2012

Stavba reaktoru v roce 2012