Dveře

Dveře

Dodávkou CVŘ jsou čtyři velké horké komory, označené ECA, ECC, ECD a ECR a tři malé horké komory, označené ECS, ECE a ECM viz obrázek níže. Do velkých komor jsou naplánovány technologické provozní vstupy z malých komor, prostřednictvím posuvných utěsněných stíněných dveří. Vedle malých komor jsou umístěny dva přestupní prostory SAS pro zajištění provozního vstupu obsluhy z operátorovny do komory. Pro vstupy z přestupních prostor do komory i pro vstupy do přestupních prostor jsou naplánovány utěsněné stíněné otočné dveře. Vstup do velkých komor z úrovně zadní obslužné zony je zajištěn těžkými hermetickými dveřmi, pojíždějícími po kolejích. Otevírání těchto dveří je komplikované a počítá se s ním pouze ve vyjímečných případech.

Všechny dveře jsou součástí dynamického kontejnmentu horkých komor a z toho důvodu musí zajistit kromě jiných parametrů také naprostou těsnost, která bude podrobována pravidelným zkouškám těsnosti. Všechny typy dveří musí odolat zemětřesení, splnit seismickou třídu SI a splnit veškeré požadavky systému kontroly řízení.


schema

Schema komor

  1. Otočné dveře komora/SAS
  2. Posuvné dveře mezi VK a MK
  3. Průzor
  4. Otočné dveře  SAS/operátorovna MK
  5. Odkládací šachty se zdvihacím suportem
  6. Těsnicí dveře šachty vertikálního připojení v ECR
  7. Dveře do vodního kanálu

Typy dveří v rámci horkých komor

dvere-tabulka


Posuvné dveře

dvere-posuvne-tabulka

Stíněné posuvné dveře mezi velkou a malou komorou je sestava čtyř posuvných dveří pohybujících se po souvislých dolních a horních kolejích. Hlavní nosný prvek je sestava dolního podvozku, vertikální polohu zajišťují dvě sestavy horního suportu. Radiační bezpečnost je zajištěna náplní z olověných cihel a polyetylenovými deskami. Samotné dveře se skládají z nosného rámu, vnitřní stínicí výplně (olovo + polyetylenové desky) a krycích plechů. Vertikální stabilitu dveří zajišťuje horní vedení ve spolupráci s horním suportem. Pohon každých dveří je zajištěn pomocí sestavy rotačního trapézového šroubu, poháněného elektromotorem, přes převodovku. Dveře je možné otevřít motoricky nebo manuálně pomocí ručního pohonu. Ten je napojen na druhý hřídel vyvedený z motoru. Motor i ruční ovládání jsou umístěné v SAS za krytem s dvířky. Krajní polohy dveří – „otevřeno“ a „zavřeno“ jsou indikovány sestavami snímačů koncových poloh s negativní logikou. Jsou snímány krajní provozní a havarijní polohy dveří. Blokování dveří v zavřené poloze zajišťuje motorizovaný zámek. Pro pohon zámku slouží pneumatický motor s možností ručního ovládání dálkovým manipulátorem. 


posuvne-dvere-01


Otočné dveře

dvere-otocne-tabulka

Otočné dveře umožňují přístup z přední zóny do SAS a ze SAS do malých komor. Otočné dveře jsou umístěny 2x v přední zóně, 2x v SAS komor ECE/ECS a 1x v SAS komory ECM. Toto uspořádání si vyžádá jedno levé a čtyři pravé provedení dveří (viz schema výše). Ovládací a signalizační prvky dveří jsou umístěny na ovládacích pultech komor.  Výška průchodu je volena s ohledem na výšku průchodu posuvných dveří komor ECA, ECC, ECD a ECR. Průchody umožní transport údržbové kočky se zavěšeným těžkým manipulátorem. Zárubně dveří jsou součástí zabetonovaného rámu. Utěsnění dveří je zajištěno nafukovacím těsněním ve tvaru písmene Ω, které je spolu s kotevním příslušenstvím součástí zárubní. Ventily a snímače tlaku v těsnění jsou součástí společného pneumatického rozváděče pro malé komory.


dscn3434


Hermetické dveře

(CVŘ řeší pouze design, vlastní dodávka hermetických dveří je v kompetenci AREVA)

Velké komory jsou zpřístupněny z prostoru zadní obslužné zóny těžkými hermetickými dveřmi, které se skládají z dveří z těžkého betonu a dveří alfa. Pohybují se po kolejnicích v zadní zóně horkých komor a umožňují ve výjimečných případech vstup do komory a výměnu rozměrnějších zařízení. Rozchod kolejnic je 950 mm. Těžké dveře jsou identické pro všechny velké komory. Ze studené strany je ke dveřím na úrovni podlahy do výšky cca 30 cm umístěno dodatečné stínění. Dveře alfa zpřístupňují velké komory pro běžný transfer vzorků a dalších materiálů. Jejich konstrukce je patentem chráněné řešení umožňující připojení kapsle s ozářeným materiálem bez úniku radiace.


hermeticke-dvere