Jeřáby

Jeřáby

Dodávka speciálních podvěsných mostových jeřábů pro projekt Vývoj a prototypová dodávka horkých komor pro Jules Horowitz Reaktor, Francie (Cadarache) představuje soubor zařízení umožňující přenos materiálu a experimentálních zařízení z reaktoru a do reaktoru, dekontaminaci materiálu a údržbu. Jejich zvláštností je schopnost jeřábové kočky vyjíždět z velké komory, projíždět malou komorou do přestupních prostor SAS a vracet se zpět s břemenem, jakož i možnost vyměňovat dva typy jeřábových koček. Jak již bylo zmíněno, soubor zařízení se skládá ze tří druhů podvěsných jeřábů. Jeřáby velkých komor (VK), jeřáby malých komor (MK) a jeřáby přestupníků (SAS). Kromě zmíněných jeřábů soubor obsahuje ještě mechanickou a elektrickou průchodku, která je součástí jeřábů VK, dále manipulační tyč pro nouzové postrkování a spouštění břemene kočky VK a manipulačního vozíku lifting cart, kterým se vyváží a zaváží kočky v přestupnících SAS.


Půdorysné schema horkých komor:

schema-komor


Počty jeřábů:

  • Jeřáby VK: 4 (Komory: ECA, ECC, ECD, ECR)
  • Jeřáby MK: 3 (Komory: ECE, ECM, ECS)
  • Jeřáby SAS: 2 (Přestupníky SAS ECM, SAS ECE_ECS)

jeraby


JEŘÁBY VELKÝCH KOMOR

Jeřáby velkých komor jsou připevněny na kotevních deskách na stropě velkých komor. Skládají se z jeřábové dráhy, jeřábového mostu, vozíku napájení, jeřábové kočky a pevné kolejnice, která je v prostoru rámu posuvných dveří. Napájení vozíku napájení je připojeno pomocí elektrické průchodky a pohon jeřábového mostu je poháněn prostřednictvím mechanické průchodky. Kromě hlavního úkolu jeřábu, což je manipulace s břemeny ve VK, jeřáb umožňuje vyvézt jeřábovou kočku mimo velkou komoru. K této operaci je zapotřebí se spojit s kočkou MK.

JEŘÁBY MALÝCH KOMOR

Jeřáby malých komor jsou připevněny na kotevních deskách na stropě malých komor. Skládají se z jeřábové dráhy, jeřábového mostu, vozíku s točnou a nosníkem a z jeřábové kočky. Hlavním úkolem jeřábů je obsluha malé komory, pro kterou je používána jeřábová kočka 1t. Další činností jeřábů MK je transport koček, případně s břemenem, z velkých komor skrz malou komoru do přestupníků. K tomuto účelu jsou jeřábové kočky vybaveny spojovacími prvky, které umožňují vyvezení a zavezení koček z velké komory do přestupníků. K tomuto účelu je jeřáb vybaven točnou s nosníkem, aby jeřáb mohl spojovat jednotlivé transfery pro přejezdy koček. Točna s nosníkem má vyložené rameno, díky kterému překoná zárubně dveří a spojí se s protějším nosníkem kočky. Ve velkých komorách se připojuje na pevnou kolejnici. V přestupníku se připojuje přímo na nosník jeřábu.

JEŘÁBY PŘESTUPNÝCH PROSTOR (SAS)

Jeřáby přestupníků jsou připevněny na kotevních deskách na stropě v přestupnících. Skládají se z jeřábové dráhy, jeřábového mostu a vozíku s nosníkem. Jeřáby přestupníků nemají vlastní jeřábovou kočku, nicméně umí jeřábovou kočku přijímat ze sousední malé komory. Oproti ostatním jeřábům mají o 90° otočené směry pojezdových drah mostu a vozíku s nosníkem. Hlavním úkolem jeřábů přestupníků je umožňovat výměnu koček, případně údržbu těžkého manipulátoru, který je transportován pomocí údržbové kočky 1,7 t. Také je možno na nosník zavěsit jiná zařízení, např. ruční zvedací zařízení. Pro účely výměny koček se k nosníku připojuje konstrukce, na které jsou kočky uskladněny. Ta se připojuje pomocí zvedacího vozíku nazvaného lifting cart.


jeraby-3d