Další vybavení

Další vybavení

Mezi další technické vybavení dodávané, nebo navrhované, firmou CVŘ patří zejména:

  • Biologické dveře
  • Vertikální připojení komory ECR
  • Padací dveře
  • Přestupní tunel mezi komorami
  • Materiálový přestupník
  • Mechanický transfer – tobogán
  • Zdvihací suport

Biologické dveře

Biologické posuvné dveře jsou situovány v kanálech EPM a EPO, jimiž jsou tranportovány ozářené vzorky z rektoru a do něj. Skládají se z pevné části (ukotvený nosník v betonu) a dvou posuvných křídel. Dveře slouží k odstínění vzduchové mezery mezi spodní stranou komor a vodní hladinou při transferu radioaktivního materiálu do komory (experimentální vybavení, vyhořelé palivové články,…). Posuvné dveře se pohybují po kolejnicích na nosníku a jsou částečně ponořeny ve vodě kanálu. Dveře musí být odolné vůči beta a gama záření.


Vertikální připojení komory ECR

Umožňuje připojení kontejneru na spodní stranu prostupu umístěného v podlaze komory ECR a transport prvků mezi kontejnerem a komorou ECR. Toto rozhraní je hlavní transportní cestou pro palivové články a radioaktivní materiál/odpad z/do komor nebo reaktoru. Celý systém se skládá z rozhraní připojení kontejneru, kruhového prostupu podlahou+0 (prostup je součástí zabetonovaných konstrukcí), stínicích dveří (funkce biologického stínění) jezdících po kolejích, a těsnicích dveří otvíraných navijákem a umístěných v pracovním stole komory ECR. Stínění záření je zajištěno olověnými cihlami vyskládanými ve vaně stínicích dveří. Další stínění je provedeno ataborovým plechem, pověšený pod pracovním stolem.


Padací dveře

Padací dveře musí umožnit zavádění experimentálních zařízení, odpadních nádob, mříží ozářených palivových článků, jakož i umělých radionuklidů do velkých komor ze smyček vodních kanálů pod komorami a odsun z komor do kanálů. Padací dveře musí plnit seizmickou třídu SI a jsou součásti hermetické obálky komory pro udržení kontejnmentu.


Přestupní tunel mezi komorami

Přestupní tunel je umístěn ve stěnách mezi velkými komorami. Umožňuje nejjednodušší transfer prvků mezi sousedícími komorami za pomoci dálkových manipulátorů. Tunel je vybaven vozíkem pro přesun a identickými dvířky v každé komoře. Čela vozíku jsou výklopná pro snadné vkládaní/vykládaní přepravovaného materiálu. Dveře jsou opatřeny závorou.


Materiálový přestupník

Materiálový vhoz je umístěn ve velkých komorách v zadní zóně. Má umožnit přesun drobného materiálu s rozměrovým limitem  Ø 100 x 400 mm ze zadní zóny do komory. Tento vhoz je umístěn i  v komorách ECE a ECM, v přední zóně komor. Materiálový přestupník se skládá z horní stanice, trubky transferu a dolní stanice. Horní a dolní dvířka jsou navzájem blokovaná (nesmí doházet k současnému otevření obou dvířek), a jsou odblokovatelná z řídicího pultu příslušné komory.


Mechanický transfer – tobogán

Mezi komorami ECM a ECD a rovněž mezi komorami ECE a ECC probíhá mechanický transfer. Zmíněná výbava umožňuje přesunovat vzorky, podstavné tyčky dozimetrů a vozík potrubní pošty. Tobogan se skládá z horní stanice ECM a ECE, trubky transferu a spodní stanice ECC a ECD. Rozměry obálek vzorků jsou limitovány průměrem trubky transferu zalité do betonu. Maximální průměr 125mm a délka (včetně vodící části) 600mm. Utěsněné dveře jsou nainstalovány z obou stran. Dveře v malé komoře jsou vybaveny snímačem uzavření (elektromagnetický zámek). Dveře ve velké komoře jsou vybaveny snímačem uzavření.


Zdvihací suport

Zdvihací suport je umístěn v komorách ECA, ECC, ECD a je vložen do manipulační šachty, ve které je i centrován pomocí čepů v horní části a centrovacího trnu ve spodní části. Suport je přišroubován ke komínu manipulační šachty a umožňuje vložení experimentálních zařízení přes adaptační kroužky do jedné ze dvou protilehlých poloh.