Úspěšné testování teplostně-vlhkostních cyklů snímače Petercem G6648-B-800

CVŘ se společně s CEA dohodlo na provedení teplotně vlhkostních cyklů mikrospínače Petercem G6648-B-800, který je použit například jako snímač přetížení v dodávce prototypových jeřábů umístněných uvnitř horkých komor. Tento test byl proveden za účelem prokázání, zda-li mikrospínač může být funkční po teplotně-vlhkostních cyklech, které simulují část provozních podmínek v JHR horkých komorách. Konečné výsledky byly pozitivní, všechny díly (spínač, kabel, aktivní prvek) byly bez jakéhokoliv poškození a výsledkem je, že mohou a budou použity uvnitř horkých komor JHR.

Je to další úspěšný krok, kterým nás přibližuje cíli projektu JHR!