Zakázka jeřábů pro horké komory na JHR

Zakázka jeřábů pro horké komory na JHR v Cadarache ve Francii pokračuje. Tato zakázka je nejvýznamnější dodávkou CVŘ pro JHR co do finančního objemu tak co do náročnosti na design a realizaci. CVŘ svým důkladným dozorem nad realizací této zakázky zajistilo příkladné plnění dodavatele NUVIA. Prototypy jeřábů byly namontovány na zkušební konstrukci STAND v areálu ÚJV Řež. V tuto chvíli probíhá poslední dolaďování jeřábů před zahájením zkoušek FAT. Nejen pro technika je radost pohledět na soustavu tří jeřábů, která je dimenzovaná na zemětřesení, na radiaci, na vlhkost, s minimálními nároky na údržbu, uzpůsobených pro dálkovou manipulaci, spolupracovat mezi sebou v automatickém režimu!

Jako fyzické potvrzení správného dimenzování bude jeřábové kočka podrobena zkoušce na vibrační stolici. Všechny jeřáby horkých komor jsou dimenzovány na zemětřesení na základě výpočtů. Protože není fyzicky možné provést zkoušku na vibrační stolici s celým jeřábem, bylo rozhodnuto, že zkouška bude provedena s nejreprezentativnější a klíčovou částí jeřábu, tedy jeřábovou kočkou.

Čeká nás ještě mnoho práce, ale do konce roku 2020 by měly zkoušky na STANDu a na vibrační stolici být úspěšně ukončeny.

Začátkem roku 2021 začne montáž jeřábů na staveništi JHR v Cadarache. Předpokládáme, že komplikace při této montáži budou minimální, protože montážní postup byl pečlivě promyšlen a odzkoušen při montáži prototypů jeřábů na STANDu v areálu ÚJV Řež.