Zkušební maketa

Zkušební maketa

Zkušební maketa (označovaná jako “zkušební stend“) je umístěna v experimentální hale uvnitř areálu společnosti ÚJV, a.s. v obci Husinec – Řež.


budova


Dvoupatrová maketa byla zhotovena za účelem provádění zkoušek funkce, dálkových manipulací, údržby vybraných zařízení a součástí výbavy komor. Je přesným prostorovým modelem jedné velké komory, jedné male komory a přestupníku SAS. Maketa je vysoká cca 10 m. Z úrovně podlahy prvního patra je přístupná velká komora, druhé patro je přístupné pomocí tříramenného schodiště a ochozu, přes které se dostaneme do přestupného prostoru SAS a následně do malé komory.


2_zs-stend-komplet


Konstrukčně je maketa řešena z válcovaných ocelových profilů typu IPE a UE, přípoje jsou uvažovány šroubované i svařované tak, aby bylo možno konstrukci v hale smontovat bez použití svářecích přístrojů. Pro konstrukci zkušebního stendu bylo nutně vyztužit podloží. Z toho důvodu byly navrženy mikropiloty umístěné pod nosným rámem stendu v počtu 19 kusů o délce cca 8 m.


stend-vyber-01